MS Outlook 2013 IconMS Outlook zal al uw verzonden berichten automatisch opslaan. Uiteraard is dit een nuttige functie, maar wat als liever niet hebt dat je verzonden berichten bewaard blijven? Dan leest u deze tip.

Het mailprogramma MS Outlook moet zowat het oudste op de markt zijn, maar ondanks de 'leeftijd', blijft MS Outlook één van de krachtigste en beste e-mailprogramma's. Door de jaren heen is MS Outlook dan ook geëvolueerd, zowel wat betreft functionaliteit als gebruikersinterface. Zo zag MS Outlook 2013 anders uit dan 2007. Hetzelfde verhaal voor MS Outlook 2016, dat er weer ietsje anders uitziet dan versie 2013 etc. Het gevolg van die evolutie, en dan voornamelijk die van de interface, is dat bepaalde knoppen en functies van plaats veranderen. Neem nu bijvoorbeeld de functie om verzonden berichten niet meer op te slaan. Bij oudere versies van MS Outlook vond u deze functie (of knop) steevast terug in het lint, maar bij versie 2016 niet meer. Waar de functie voor het niet bewaren van verzonden berichten dan wel vindt, en wat er verandert is, leest u hieronder.

MS Outlook (2016): Verzonden berichten niet bewaren?

  • Open MS Outlook 2016 en navigeer naar: Bestand > Opties.

Opties Outlook 2016

  • Bij het nieuwe dialoogvenster dat opent, selecteert u in de linkerkolom: E-mail.
  • In het rechtergedeelte van het dialoogvenster, scrolt u naar beneden tot de rubriek: Berichten opslaan.

Onder deze rubriek vindt u diverse opties voor het al dan niet bewaren van je verzonden berichten. We geven een woordje uitleg.

  • Items die niet zijn verzonden, na dit aantal minuten opslaan: Deze optie heeft als doel berichten die niet binnen het door u ingestelde minuten zijn verzonden, op te slaan in een map naar keuze. Bij standaardinstellingen is dit de map Concepten, maar dat kan u aanpassen. Deze optie laat u best aangevinkt.
  • Bij het beantwoorden van een bericht dat niet in het Postvak In staat, het antwoord opslaan in dezelfde map. Berichten die niet in het Postvak In aankomen zijn meestal spam (tenzij anders ingesteld), bijgevolg laat u deze optie best uitgeschakeld. Spam of ongewenste berichten beantwoorden in nooit een goed idee.
  • Doorgestuurde berichten opslaan. Als u mails ontvangt en doorstuurt naar derden zal MS Outlook dit bericht automatisch opslaan. Aangezien het origineel bericht in het Postvak In bewaard blijft, is het opslaan bij het doorsturen enkel nodig indien u bewijs van correspondentie nodig hebt. Is dat niet zo, kan u deze optie uitvinken.
  • Kopie van berichten opslaan in de map Verzonden items. Dit is de optie die moet uitvinken indien u niet langer wenst dat je verzonden berichten opgeslagen worden.

 Verzonden Berichten Niet Opslaan

Bent u klaar met de aanpassingen, bevestigt u met een klik op OK.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de oudere versies van MS Outlook?

Bij oudere versies van MS Outlook kon u het bewaren van verzonden berichten op basis per mail instellen. U had enkele klikken nodig om er te 'geraken' maar de functionaliteit was aanwezig. Bij MS Outlook 2016 wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van berichten. U kiest er voor om verzonden berichten te bewaren, of niet. Het nadeel is dat, indien u kiest om verzonden berichten te bewaren, alle berichten bewaard worden, ook deze die het niet waard zijn. Het voordeel aan de 'verandering' is dat u het bewaren van doorgestuurde berichten kan stoppen.

Succes.