Firefox IconWist u dat u met Firefox per website kan instellen wat mag en niet mag? De functie die de vuurvos daarvoor aan boord heeft noemt: Toestemmingen.

Als u het Internet voor iets meer gebruikt dan de dagelijkse statusupdates op Facebook te lezen of uw digitale krant te vereren met een bezoekje, zal u ongetwijfeld wel weten dat er websites zijn 'zich nogal wat permitteren'. Zo zijn er massa's websites te vinden die maar al te graag programmatuur willen installeren, uw microfoon wensen te gebruiken, uw locatie willen achterhalen en zelfs uw webcam is niet altijd veilig. Als die betreffende websites het een beetje volgens de regels spelen, wordt u vriendelijk om een toestemming gevraagd als het nodig is om om apparatuur te gebruiken of programmatuur te installeren, maar u weet net zo goed als wij dat dit lang niet altijd het geval is. Met Firefox kan u in elk geval voorkomen dat er ongewenst toestemmingen worden verleent. Hoe? Dat leest u natuurlijk in deze tip.

Firefox: Toestemmingen per website beheren

Toestemmingen per website beheren: Vooraf

Vooraleer we uitleggen hoe u de toestemmingen per website instelt, willen we graag even uw aandacht vragen over het volgende. U begrijpt dat als u websites bezoekt waar u bijvoorbeeld videoconferencies voert, de betreffende website toegang nodig heeft tot uw webcam. Hetzelfde geldt als u bijvoorbeeld locaties opzoekt via één of andere geografische website (Google Maps bijvoorbeeld). Het is logisch dat zulk een website of online service uw locatie wil weten. Wat we eigenlijk willen vertellen is dat u niet zomaar klakkeloos alles zal gaan instellen op Blokkeren. Als u dat toch zou doen, zou het wel eens kunnen dat u niet veel meer zal zien en vinden op het Internet.

Hoe toestemmingen per website beheren met Firefox?

Simpel, als u vermoedt dat een website iets teveel informatie wenst te verkrijgen, doet u het volgende:

  • Klik met rechts op de betreffende webiste of webpagina.
  • In het menu dat verschijnt, kiest u voor: Pagina-info bekijken.

Toestemmingen Beheren1

  • In het dialoogvenster dat volgt, selecteert u vervolgens het tabblad: Toestemmingen.

Toestemmingen Beheren2

Het eerste deel in de lijst zijn voornamelijk plug-ins en zijn bij standaardinstellingen ingestelt op: Standaard gebruiken. Tenzij u dat anders wenst, is daar in principe weinig mis mee. Maar als verder naar beneden scrolt, zijn er instellingen waar u meer belang aan zou moeten hechten.

Zo zal u in onderstaande schermafdruk zien dat de meeste instellingen ingestelt zijn op: Altijd vragen. In de praktijk wil dat zeggen dat u steeds 'lastig gevallen' wordt met informatievensters en dat terwijl u eigenlijk wel weet dat u een bepaalde toestemming sowiezo niet wenst (of wel).

  • Om dat te voorkomen haalt u het vinkje bij de betreffende functie of instelling. Plaats vervolgens een vinkje bij de opties naar keuze (Vragen, toestaan of blokkeren).

Toestemmingen Beheren3

  • De belangrijkste hebben we voor u in het geel gemarkeert.
  • Bent u klaar met de aanpassingen, kan u het dialoogvenster sluiten.
  • Dit doet u voor elke website dat u (regelmatig) bezoekt.

Succes.