ChromeMet Chrome kan u een automatische spellingcorrectie activeren, een uitbreiding of aanpassing op de spellingcontrole. Lees er alles over in deze tip.

Spellingcontrole in een browser (in dit geval Chrome) is altijd handig als u online formulieren, mails en berichten openbaar maakt. Niet dat die dingen waterdicht werken, maar een spellingcontrole helpt u alvast de meest domme typfouten te corrigeren. Eerder publiceerden we al een tip over hoe u spellingcontrole kan toevoegen aan Internet Explorer. Firefox gebruikers weten dat spellingcontrole standaard verwerkt is bij de vuurvos. Maar hoe zit het dan met Chrome? Wel, ook in Chrome is een spellingcontrole aanwezig die u zelfs kan uitbreiden met een automatische spellingcorrectie.

Chrome: Automatische spellingcorrectie inschakelen

Vooraleer we uitleggen hoe u de automatische spellingcorrectie activeert met Chrome, willen we u eerst meegeven dat deze functie op moment van schrijven nog als 'experimenteel' bestempeld staat. Met andere woorden, de functie is nog niet 'af' waardoor de spellingcorrectie en Chrome 'vreemd gedrag' kunnen vertonen bij het activeren en mogelijk niet compatibel is met andere gelijkaardige functies en talen.

Om de automatische spellingcorrectie in Chrome te activeren doet u het volgende:

 • Open Chrome.
 • Typ in de adresbalk: chrome://flags/  en druk op Enter.
 • Scrol naar beneden in de pagina die volgt tot: Automatische spellingcorrectie inschakelen
 • Klik op: Inschakelen.

Chrome Spellingcontrole1

Klaar!

Chrome: Instellingen spellingcontrole wijzigen

Nu we het toch over spellingcorrectie en/of spellingcontrole hebben, geven we u ineens mee hoe u de instellingen van de spellingcontrole in Chrome kan wijzigen en/of talen kan toevoegen.

 • Klik op het Chrome-menu in de rechter bovenhoek
 • Selecteer Instellingen.
 • Klik onderaan op: Geavanceerde instellingen weergeven.
 • Klik op: Taal- en invoerinstellingen in de rubriek 'Talen'.

Chrome Spellingcontrole2

 • Kies in het dialoogvenster Talen en invoer in de lijst 'Talen' de taal die u wilt gebruiken.
 • Klik op Deze taal voor spellingcontrole gebruiken aan de rechterkant.

Chrome Spellingcontrole3

 • Als de taal die u wenst te gebruiken, niet wordt weergegeven, klikt u op de knop Toevoegen.
 • De mogelijk bestaat dat er geen woordenboek voor spellingcontrole beschikbaar is voor de taal die u wenst te gebruiken. Uiteraard is de spellingcontrole dan niet beschikbaar.
 • Bent u klaar met de aanpassingen, klikt u op Gereed.

Aandachtige bezoekers zullen opgemerkt hebben dat u de spellingcontrole via deze weg kan in- of uitschakelen door gewoonweg een vinkje te plaatsen/verwijderen.

Spellingcontrole en de automatische spellingcorrectie?

Omdat dit artikel verwarrend kan overkomen leggen we nog even uit wat spellingcontrole is en wat de automatische spellingcorrectie er aan toevoegt.

De spellingcontrole in Chrome markeert verkeerd gespelde woorden (een rode lijn onder het woord). Deze woorden kan u verbeteren door er met rechts op te klikken en het juist gespelde woord (of suggestie) te selecteren. Als u de automatische spellingcorrectie activeert, worden verkeerd gespelde woorden automatisch gecorrigeerd zonder enige waarschuwing of markering. Dat dit een bijzonder handige functie is, staat buiten kijf, bovendien kan u veel tijd besparen. Aan de andere kant, deze functie is experimenteel en niemand garandeert dat de automatische spellingcorrectie de juiste woorden kiest. Kortom, als u de automatische spellingcorrectie activeert, doet u er goed aan om de teksten toch nog eens na te kijken.