Edge Logo Als u met Edge aan het downloaden slaat, zal u beslist gemerkt hebben dat u nooit de optie, Opslaan als, ziet verschijnen. Met deze tip brengen we daar verandering in.

Als u met Edge een bestand download, zal dat bestand automatisch in de map Downloads terecht komen. Hoewel dit voor de meeste gebruikers volstaat, kan u nog altijd de downloadlocatie aanpassen zoals beschreven in deze tip. Maar wat als u bestanden wil opslaan op verschillende locaties? Zo kan het gebeuren dat u afbeeldingen in een andere map wil opslaan dan bijvoorbeeld software die u download. De naam aanpassen van een download is bovendien ook niet mogelijk, gewoonweg omdat Edge u nooit de optie Opslaan als toont in het dialoogvenster. Daar gaan we dus verandering in brengen in deze tip.

Edge: Opslaan als, activeren bij het downloaden

Als u een bestand download met Edge verschijnt onderstaand dialoogvenster (zie schermafdruk).

Edge Opslaan Als 1

Zoals u ziet, is de optie Opslaan als niet aanwezig. Indien u Opslaan als activeert, kan u zowel de locatie, als de naam van het bestand aanpassen voor het downloaden. Maar om deze optie te activeren moet u wel even het register induiken.

  • Open de register-editor van Windows. Typ regedit in het menu Start en open de gelijknamige app.

Regedit Openen W10

  • Van zodra de regiter-editor opent, navigeert u naar: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppContainer\Storage\microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.
  • Klik met rechts (linkerpaneel) op Microsoft Edge en kies voor: Nieuw > Sleutel.

Edge Opslaan Als 2

  • Geef deze sleutel vervolgens de naam: Download.
  • Selecteer Download in het linkerpaneel. Klik met rechts ergens op een lege plaats in het rechterpaneel en navigeer naar: Nieuw > DWORD (32-bits)-waarde.

Edge Opslaan Als 3

  • Geef de nieuwe waarde vervolgens de naam: EnableSavePrompt (zonder spatie zoals verkeerdelijk kan worden ge├»nterpreteerd in onze schermafdrukken).
  • Dubbelklik vervolgens op EnableSavePrompt. In het nieuwe dialoogvenster dat opent wijzigt u de waardegegevens van o naar 1.

Edge Opslaan Als 4

  • Bevestig met Ok.
  • Sluit het register af via: Bestand > Afsluiten.
  • Mogelijk moet u de computer herstarten.

Zo ziet voortaan het dialoogvenster in Edge er voor het Downloaden van het bestand.

Edge Opslaan Als 5

Kiest u voor Opslaan, zal het bestand in de standaardlocatie geplaatst worden zoals voorheen. Kies u voor Opslaan als, kan u de locatie kiezen en indien nodig de naam aanpassen.

Een hele verbetering aan Edge als u het ons vraagt.