Internet Explorer IconBij standaardinstellingen laat Internet Explorer slechts 2 of 6 gelijktijdige downloads per website toe. Onvoldoende voor u? Dan kan u dat aanpassen.

Internet Explorer: Meer gelijktijdige downloads activeren

  • Open het register door regedit in (of het zoekenvak naast) het Menu start te typen en op Enter te drukken.

Regedit Openen W10

  • Navigeer in het register naar:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  • Klik met rechts op Internet Settings en kies voor: Nieuw > DWORD (32-bit)-waarde.

Meer Downloads IE A

  • Geef de nieuwe waarde vervolgens de naam: MaxConnectionsPerServer
 Meer Downloads IE B
  •  Dubbelklik op de zonet aangemaakte waarde, en vul onder waardegegevens de waarde 4 in.
Meer Downloads IE C
  • Klik opnieuw met rechts ergens op een lege plaats (Internet Settings in linkerkolom geselecteerd) > Nieuw > DWORD (32-bit)-waarde.
Meer Downloads IE A
  • Geef de zonet aangemaakte waarde de naam: MaxConnectionsPer1_0Server
 Meer Downloads IE D
  • Dubbelklik op op de zonet aangemaakte waarde en wijzig het getal onder waardegegevens naar 6

Meer Downloads IE E

  • Bevestig met OK.
  • Sluit het register af via Bestand > Afsluiten.

Nota's: Maak altijd eerst een back-up van het register alvorens wijzigingen aan te brengen
De waardegegevens voor de betreffende DWORD-waarden zijn vrij te kiezen, maar 4 en 6 zijn het meest aanbevolen.
Deze tip is enkel van toepassing voor Internet Explorer 7 (2 downloads) en Internet Explorer 8 (6 downloads)