Internet Explorer IconHebt u zich ooit al eens afgevraagd hoe u privénavigatie (InPrivate) start met Internet Explorer?

De meest recente versies van Internet Explorer zijn voorzien van privénavigatie (InPrivate).  Als u privénavigatie activeert, worden tijdelijke internetbestanden, geschiedenis, wachtwoorden en gebruikersnamen meteen gewist van de computer van zodra u de browser sluit (of ze worden gewoon niet opgeslagen). Mooi, maar hoe start u privénavigatie met Internet Explorer? PCLeek geeft tekst en uitleg.

Hoe privénavigatie (InPrivate) starten met Internet Explorer?

  • Privénavigatie starten kan door een nieuw tabblad te openen. Dat kan door te klikken (zie schermafdruk) of via de toetsencombinatie CTRL+T.

Privénavigatie IE

  • In het nieuwe tabblad hoeft u enkel maar op de link: InPrivate-navigatie starten te klikken.

Privénavigatie IE2

  • Zoals u dat gewoon bent bij Microsoft producten, verschijnt er eerst nog een nieuw dialoogvenster met extra informatie. In deze situatie wordt u uitgelegd waaraan u kan herkennen of InPrivate-navigatie actief is.

Privénavigatie IE3

  • Zoals u zelf opmerkt, surft u privé (InPrivate) als het gelijknamige blauwe blokje verschijnt links in de adresbalk.

Let wel: Als u privénavigatie start, laat u bovenstaand venster geopend. Van zodra u het dialoogvenster sluit, wordt de privénavigatie afgesloten.