VlcSoms kan het nuttig zijn om audio- of videobestanden met enkele seconden in te korten. Hoe u dat doet met VLC Media Player leggen we uit in deze tip.

Deze tip komt eigenlijk voort uit een vraag op onze website (u ziet, we lezen de commentaren en doen er wat mee). Persoon in kwestie wou graag weten hoe u enkele seconden van een audiobestand (video kan ook) kan afknippen, inkorten zeg maar. Ziehier komt de uitleg.

VLC Media Player: Audio en video inkorten

  • Open VLC Media Player.
  • Klik in het menu op Weergave en kies voor Geavanceerde besturing.

Vlc Audio Inkorten2

  • Open het audio of videobestand dat u wil inkorten (Klik op Bestand > Openen en navigeer in Windows Verkenner naar het gewenste bestand).

Vlc Audio Inkorten1

  • Het enige wat u nu nog moet doen is op de knop afspelen drukken, en op de opname-knop (rode bolletje) om het gedeelte dat u wilt behouden op te nemen.

Vlc Audio Inkorten3

  • Wilt u bijvoorbeeld in het begin en op het einde het bestand met 3 seconden inkorten, drukt u NA 3 seconden op de opnameknop en drukt 3 seconden voor het eind opnieuw op de opnameknop om het opnemen te stoppen.
  • Rest er enkel nog te vertellen dat VLC Media Player, bij standaardinstellingen, de opnames opslaat in de map Documenten, of in de map Muziek in uw bibliotheek (Windows7) onder de naam vlc-record datum.