Excel IconHet komt al eens voor dat u tekst gebruikt in Excel. Niks mis mee, maar mooi oogt het niet als u de tekst niet kan centreren.

In een werkblad met Excel gebruikt u wel eens een titel of stuk tekst dat langer is dan de breedte van een cel. Op zich niet zo een groot probleem, want Excel zorgt er zelf voor dat de titel verspreidt wordt over meerdere cellen. De titel of tekst mooi centreren, dat doet Excel niet automatisch voor u. Maar met behulp van deze deze tip klaart u de klus in minder dan 1 minuut.

Excel: Tekst centreren

  • Typ de gewenste tekst in de cel(len)
  • Klik in het lint op het ab icoontje > Celuitlijning opmaken (zie afbeelding).

Titelmidden1

  • In het dialoogvenster dat volgt, selecteert u het tabblad Uitlijning.
  • In het tekstvak (horizontaal), kiest u voor: Centreren over selectie.
Tekst Centreren 1
  • Bevestig met OK.