Excel IconEen Excel document wordt standaard altijd volledig afgedrukt. Jammer, want misschien wilt u enkel maar bepaalde rijen, kolommen of selectie afdrukken. Dat kan!

Excel: Hoe enkel geselecteerde rijen, kolommen of gebied afdrukken?

  • Open Excel en vervolgens het werkblad waarvan u een selectie wilt afdrukken.
  • Selecteer de cellen, kolommen of gebied die u wenst af te drukken.
  • Navigeer vervolgens naar: Bestand > Afdrukken.
  • Onder Instellingen selecteert u vervolgens; Selectie afdrukken.

Selectie Afdrukken Excel

  • Als alles goed is ziet u in het rechtergedeelte van het dialoogvenster meteen een afdrukvoorbeeld.
  • Klik op de knop Afdrukken om enkel het door u geselecteerde tabellen, kolommen of gebied af te drukken.

Selectie Afdrukken Excel1

Succes!