Excel IconEen Excel document wordt standaard altijd volledig afgedrukt. Jammer, want misschien wilt u enkel maar bepaalde rijen, kolommen of selectie afdrukken. Dat kan!

Excel: Geselecteerd gebied afdrukken

  • Klik op Bestand > Opties.
  • Selecteer de cellen, kolommen of gebied dat u wil afdrukken.
  • Bij het dialoogvenster dat volgt, selecteert u Afdrukken.
  • Onder Instellingen selecteert u vervolgens; Selectie afdrukken.

Selectie Afdrukken 1