Excel IconMet Excel kan u eenvoudig de leeftijd van een persoon berekenen. Voorwaarde is wel dat u de geboortedatum kent.

Leeftijd berekenen met Excel

  • Open Excel en vul de geboortedatum in, in een willekeurig cel. Gemakkelijkheidshalve plaatsen wij de geboortedatum in cel B1.

Leeftijd Berkenen Excel1

  • In cel B2 typt u vervolgens de formule =(vandaag()-B1)/ 365,25 en druk op Enter. (Pas de formule aan naargelang de cel waarin de geboortedatum staat)

Leeftijd Berkenen Excel2

  •  Ziezo de leeftijd verschijnt met cijfers na de komma.
  • Wilt u liever geen cijfers na de komma? Klik dan met rechts op de cel en vervolgens op: Celeigenschappen.

Leeftijd Berkenen Excel3

  • Selecteer in het dialoogvenster dat volgt Getal in de linkerkolom.
  • Zet de decimalen op 0 in het rechter gedeelte.

Leeftijd Berkenen Excel4

  • Bevestig met OK.

Opmerking: Indien u de decimalen op 0 zet, zal Excel het getal afronden. Niemand is graag ouder als dat hij werkelijk is dus 1 cijfer na de komma is misschien geen slecht idee.