Word IconBij standaardinstellingen zal Word rechte aanhalingstekens automatisch omzetten naar gekrulde aanhalingstekens. Maar wat als u dat niet wenst?

Mogelijk zit u verveeld met het feit dat Word rechte aanhalingstekens automatisch omzet naar gekrulde aanhalingstekens. Gekrulde aanhalingstekens zijn tot nader order nog steeds taalkundig correct, maar desondanks kan het toch zijn dat u "door omstandigheden" liever rechte aanhalingstekens gebruikt. Trouwens wist u dat u dat u bij het begin van een citaat, de aanhalingstekens kan beginnen met de toetsencombinatie ALT + 0147 en eindigen met ALT + 0148 (numeriek klavier gebruiken)?

Word (2010-2013) Rechte aanhalingstekens vervangen door gekrulde aanhalingstekens:

Om te voorkomen dat Word rechte aanhalingstekens automatisch vervangt door gekrulde exemplaren, doet u het volgende:

  • Open Word en navigeer naar Bestand > Opties.

Aanhalingstekens1

Aanhalingstekens2

  • Bij het dialoogvenster dat opent, selecteert u in de linkerkolom: Controle.
  • In het rechtergedeelte klikt u op de knop: AutoCorrectie-opties.

Aanhalingstekens3

  • Bij het volgende dialoogvenster selecteert u het tabblad: AutoOpmaak tijdens typen.
  • Haal vervolgens het vinkje weg bij: "rechte aanhalinstekens" door ”gekrulde aanhalingsrekens“.

Aanhalingstekens4

  • Bevestig met OK.
  • Sluit het nog openstaande dialoogvenster.

Klaar!