Word IconGenummerde lijsten worden automatisch uitgelijnd in Word, maar als het aantal tekens van de nummering toeneemt, wordt het mooi uitlijnen een ander verhaal.

Als u genummerde lijsten maakt in Word, worden die doorgaans automatisch uitgelijnd. Maar wat als een lijst zodanig lang wordt waardoor u getallen gebruikt met 3 tekens of meer? Inderdaad! Dan zijn de lijsten niet netjes meer uitgelijnd naar rechts. Zelfs bij de vooraf gedefinieerde opmaaklijsten van Word, vindt u geen oplossing. Wel dan bedenkt u er zelf wel één, met onze hulp.

Word: Beter uitlijnen van genummerde lijsten

Om te verduidelijken waarover deze tip precies handelt, plaatsen we een schermafdruk ter verduidelijking.

Lijsten Beter Nummeren Word

Let u vooral op de verspringing tussen 9 en 10. Om dat op te lossen, doet u het volgende:
  • Selecteer de lijst.
  • Klik in het lint op: Nummering > Nieuwe nummeropmaak definiëren.
Nummeropmaak Definieren Word

Zoals u ziet in bovenstaand schermafdruk voorziet Word al enkele vooraf gedefinieerde opmaken, helaas is er geen opmaak voorzien waarbij u de genummerde lijsten naar rechts kan uitlijnen. Dit kan u aanpassen in het dialoogvenster dat volgt.

  • Selecteer Rechts onder Uitlijnen.
Nummeropmaak Definieren2 Word
  • Bevestig met OK.

Ziehier het resultaat. Vergelijkt u zelf met de schermafdruk helemaal bovenaan.

Lijsten Beter Nummeren2 Word
Succes!