Word IconWord zal bestanden opslaan in een vooraf gedefinieerde map, maar daar hoeft u uiteraard niet tevreden mee zijn. U kan namelijk zelf een map kiezen voor het opslaan van uw documenten.

Nu zijn er wel honderd en één redenen te bedenken om de map voor het opslaan van Word-documenten te wijzigen. Het u bijvoorbeeld zelf een map aangemaakt in Windows Verkenner om documenten in te verzamelen, kan u deze map gebruiken, alleen moet u dat nog even laten weten aan Word.

Word: Map voor het opslaan van Word-documenten wijzigen

  • Open de opties voor Word via Bestand > Opties.

Opties Word Openen

  • In het volgende venster selecteert u aan de linkerzijde Opslaan.
  • In het rechter gedeelte van het dialoogvenster klikt u op de knop Bladeren naast Standaardbestandslocatie.

Locatie Opslaan Wijzigen Word

Windows Verkenner opent.

  • Navigeer naar de gewenste map.
  • Bevestig met OK.