Word IconMet Word kan u teksten (of delen daarvan) verdelen over één of meerdere kolommen. Hoe u dat doet, leest u in deze tip.

Nu is het een peulschil om teksten te verdelen over kolommen (we leggen het u toch uit), maar een evenwicht in de kolommen krijgen (verdeling van de tekst) zorgt al eens voor kopzorgen. Maar ook hier komt een einde aan.

Word: Tekst verdelen in kolommen

  1. Selecteer de tekst (of een gedeelte ervan) dat u wilt verdelen over kolommen.
  2. Selecteer de tab Pagina-indeling.
  3. Klik in het lint op Kolommen
  4. Selecteer het aantal gewenste kolommen in het menu dat openklapt.

Tekst Verdelen Kolommen Word

  • Zet de muisaanwijzer helemaal op het einde van de tekst die u zonet in kolommen hebt verdeeld.
  • Klik in het lint op Eindmarkering en kies Doorlopend in het menu.

Tekst Verdelen Kolommen2 Word

  • De tekst word netjes verdeeld over het aantal kolommen zoals u kan zien in onderstaande schermafdruk.
Tekst Verdelen Kolommen3 Word
Het staat u vrij om andere opties voor eindmarkering te proberen. Experimenteren is de boodschap.

Succes!