Excel IconMet Excel kan u de kolombreedte of rijhoogte automatisch aanpassen aan de hoogte/breedte van de cel met de meeste karakters. Deze functie noemt men Autofit. Dit klinkt alsof er een verborgen functie aanwezig is in Excel, maar niks is minder waar.

Autofit is eigenlijk niet meer dan een functie in Excel waarbij de breedte (kolom) of hoogte (rij) automatisch aangepast wordt aan de inhoud van de cel met de meeste karakters (breedste of hoogste). Klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. We tonen even een voorbeeld aan de hand van onderstaande afbeelding.

Excel: Hoogte en breedte van rijen en kolommen automatisch aanpassen aan de inhoud

Kolombreedte Excel
 
Zoals u ziet is de kolombreedte niet aangepast aan inhoud van de breedste cel.  Nu kan u uiteraard beginnen met het manueel verschuiven van de scheidingslijn tot de kolom de breedte heeft van cel met de inhoud met het meest aantal karakters (de breedste), maar dat is helemaal niet nodig en bovendien tijdrovend.
  • Wilt u de kolombreedte snel aanpassen, dubbelklikt u op de scheidingslijn (rechts van de kolom) .
  • De kolombreedte wordt automatisch aangepast.

Kolombreedte2 Excel

Kolombreedte3 Excel

  • Hetzelfde principe kunt u toepassen voor de rijen, met dat verschil dat u dubbelklikt op de scheidingslijn aan de onderkant van de rij (zie schermafdruk).

Rijhoogte Excel

Succes.