Excel IconAls u een spellingcontrole uitvoert met Excel, zal enkel het actieve werkblad gecontroleerd worden op spelfouten, maar wat als u meerdere werkbladen gebruikt?

Excel: Spellingcontrole voor alle werkbladen:

  • Om een spellingscontrole uit te voeren met Excel drukt u net zoals in Word op de F7 toets.

Spellingcontrole start en u brengt verbeteringen aan. Als u klaar bent verschijnt er een klein dialoogvenster met de mededeling dat de spellingcontrole beƫindigd is voor de geselecteerde werkbladen.

Spellingcontrole Excel
  • Als u goed leest merkt u dat er wel degelijk staat: van de geselecteerde werkbladen.
  • Vooraleer u een spellingcontrole uitvoert, doet u er dus best aan om alle werkbladen te selecteren.
  • Om alle werkbladen te selecteren, klik u met rechts onderaan op een werkblad en kies in het menu voor: Alle bladen selecteren.
Alle Werkbladen Selecteren Excel
  • Als u nu op de F7 toets drukt, wordt de spellingcontrole uitgevoerd voor alle werkbladen!