Preferences IconAls u met rechts klikt op een pictogram in de taakbalk van Windows verschijnt de zogenaamde jumplist, maar soms wilt u gewoon het klassieke contextmenu. Dat kan.

Als u met rechts klikt op een pictogram in de taakbalk van Windows7 verschijnt de zogenaamde jumplist. Nu is de jumplist zonder meer een leuke en bruikbare functie van Windows7, maar soms kan het klassieke contextmenu handiger zijn. In deze tip leggen we uit hoe u aloude vertrouwde contextmenu tevoorschijn tovert bij pictogrammen in de taakbalk.

Klassiek contextmenu in plaats van jumplist in de taakbalk (Windows7-8)

  • In principe is het niet meer dan een toetsencombinatie dat u moet kennen om het klassieke contextmenu in plaats van de jumplist te laten verschijnen bij pictogrammen in de taakbalk van Windows7.
  • Klikt u (gewoon) met rechts op een pictogram in de taakbalk verschijnt de jumplist (zie screenshot).

Contextmenu Taakbalk1

  • Als u het zelfde doet (rechts klikken op een pictogram in de taakbalk) met de toetsen CTRL + Shift ingedrukt, verschijnt het 'klassieke' contextmenu (ontdek het verschil in onderstaand schermafdruk).

Contextmenu Taakbalk2

  • Voor alle duidelijkheid. We hebben bij beide schermafdrukken hetzelfde programmapictogram gebruikt (Windows Live Mail).