Anti TrackApps kunnen toegang hebben tot uw locatie. Bij sommige apps kan dat nuttig kan zijn, maar dat is lang niet altijd zo. In deze tip leggen we uit hoe kan voorkomen dat apps uw locatie prijsgeven.

Net zoals apps bij smartphones, hebben apps voor Windows8 ook bepaalde rechten en/of toestemmingen nodig. Voor apps die ontwikkeld zijn voor locatiebepaling en/of navigatiedoeleinden kunnen we nog begrijpen dat ze uw locatie willen kennen, maar bij de meeste applicaties is dat totaal overbodig. Hoe dan ook, met Windows8 kunt u zelf aangeven of apps uw locatie mogen prijsgeven. Om de instelling aan te passen in Windows8 doet u het volgende:

Voorkom dat apps uw locatie prijsgeven (Windows8)

  • Druk op de Windowslogo-toets + I om de charm bar te openen.
  • Klik onderaan op Pc-instellingen wijzigen.

Privacy Apps2

  • Bij het volgende dialoogvenster selecteert u privacy in de linkerkolom.
  • Selecteer Locatie (linkerkolom).
  • Aan de rechterzijde hoeft u enkel maar de schuifregelaar bij: Apps mogen mijn locatie gebruiken, naar links verplaatsen.

Locatie Apps1

  • Indien u dat wenst, kan u per app de instellingen voor het vrijgeven van uw locatie aanpassen.

Klaar.