Hard DiskU werkt met meerdere externe opslagapparaten (USB-sticks, externe harde schijven, etc.)? Dan is het misschien een goed idee om Windows zodanig in te stellen dat de stationsletter(s) automatisch toegewezen worden.

U bent meer dan waarschijnlijk niet de enige computergebruiker die meerdere externe opslagmedia gebruikt en/of ter beschikking heeft. Het 'probleem' met Windows is echter dat het besturingssysteem niet echt een onderscheid maakt tussen USB-stick A en USB-stick B. Als u bijvoorbeeld USB-stick A inplugt, zal Windows daar een schijfletter aan toewijzen (bijvoorbeeld F). Als u even later USB-stick A, wisselt met USB-stick B, zal Windows daar opnieuw een schijfletter aan toewijzen, meer dan waarschijnlijk dezelfde, dus opnieuw F, en dat terwijl het een ander opslagapparaat betreft.

Hoe stationsletter automatisch laten toewijzen met Windows?

Nu hoeven we u niet uit te leggen dat verschillende externe opslagmedia die dezelfde schijfletter krijgen toegewezen, voor verwarring en zelfs problemen kan zorgen. Om dat te voorkomen heeft Microsoft een functionaliteit ingebouwd in Windows. Die functie noemt automount. Automount moet u zelf activeren en zorgt ervoor dat er automatisch (nieuwe) stationletters worden toegewezen aan de externe opslagmedia. Nu u de theorie een beetje kent, rest ons enkel nog te zeggen hoe u automount activeert in Windows.

  • Open Opdrachtprompt met administratorrechten. Afhankelijk van je Windows-versie kan Opdrachtprompt openen verschillen.

Opdrachtprompt Openen 2020

  • Van zodra Opdrachtprompt opent, typt u het commando diskpart en druk op Enter.

Stationsletter 1

  • Vervolgens typt u automount enable en druk wederom op Enter.

Stationsletter 2

  • Als u alles goed hebt gedaan, verschijnt het bericht: Automatic mounting of new volumes enabled.

Stationsletter 3

  • Klaar! Het enige wat u nu nog moet doen is exit typen en op Enter drukken (x2) om Opdrachtprompt af te sluiten.

Wilt u het automatisch toewijzen van schijfletter(s) aan externe opslagmedia weer uitschakelen, kunt u dat doen op dezelfde manier als hierboven beschreven. Met dat verschil dat u dan het commando automount disable gebruikt.

Succes!