zaterdag, september 23, 2023

Toetsenbord IconVoor hen die graag met sneltoetsen werken publiceren de complete lijst uit Windows7. Dialoogvensters, Verkenner, rekenmachine etc. Gooi u muis alvast buiten.

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsfuncties

 • Shift-rechts acht seconden ingedrukt houden > Filtertoetsen in- en uitschakelen
 • Alt-links + Shift-links + PrtScn (Print Screen) > Hoog contrast in- of uitschakelen
 • Alt-links + Shift-links + Num Lock > Muistoetsen in- of uitschakelen
 • Shift vijf keer indrukken > Plaktoetsen in- of uitschakelen
 • Num Lock vijf seconden ingedrukt houden > Wisseltoetsen in- of uitschakelen
 • Windows-logotoets +U > Toegankelijkheidscentrum openen

Algemene sneltoetsen

 • F1 > Help-informatie weergeven
 • Ctrl+C (of Ctrl+Insert) > Het geselecteerde item kopiëren
 • Ctrl+X > Het geselecteerde item knippen
 • Ctrl+V (of Shift+Insert) > Het geselecteerde item plakken
 • Ctrl+Z > Een actie ongedaan maken
 • Ctrl+Y > Een actie opnieuw uitvoeren
 • Delete (of Ctrl+D) > Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen
 • Shift+Delete > Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen
 • F2 > De naam van het geselecteerde item wijzigen
 • Ctrl+Pijl-rechts > De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
 • Ctrl+Pijl-links > De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
 • Ctrl+Pijl-omlaag > De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen
 • Ctrl+Pijl-omhoog > De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
 • Ctrl+Shift met een pijltoets > Een tekstblok selecteren
 • Shift met een pijltoets > Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren
 • Ctrl met een pijltoets+Spatiebalk > Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren
 • Ctrl+A > Alle items in een document of venster selecteren
 • F3 > Een bestand of map zoeken
 • Alt+Enter > De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven
 • Alt+F4 > Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten
 • Alt+Spatiebalk > Het snelmenu voor het actieve venster openen
 • Ctrl+F4 > Het actieve document sluiten (in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)
 • Alt+Tab > Schakelen tussen geopende items
 • Ctrl+Alt+Tab > Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen
 • Ctrl+Muiswiel > De grootte van pictogrammen op het bureaublad wijzigen
 • Windows-logotoets +Tab > Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
 • Ctrl+Windows-logotoets +Tab > Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
 • Alt+Esc > Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend
 • F6 > Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad
 • F4 > De lijst van de adresbalk weergeven in Windows Verkenner
 • Shift+F10 > Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven
 • Ctrl+Esc > Het menu Start openen
 • Alt+onderstreepte letter > Het desbetreffende menu weergeven
 • Alt+onderstreepte letter > De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter) uitvoeren
 • F10 > De menubalk in het actieve programma activeren
 • Pijl-rechts > Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
 • Pijl-links > Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
 • F5 (of Ctrl+R) > Het actieve venster vernieuwen
 • Alt+Pijl-omhoog > De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Windows Verkenner
 • Esc > De huidige taak annuleren
 • Ctrl+Shift+Esc > Taakbeheer openen
 • Shift wanneer u een cd plaatst > Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart
 • Alt (links)+Shift > De invoertaal wijzigen wanneer er meerdere invoertalen zijn ingeschakeld
 • Ctrl+Shift > De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toesenbordindelingen zijn ingeschakeld
 • Ctrl (links of rechts)+Shift > De leesrichting wijzigen van tekst in talen die van rechts naar links worden gelezen

Sneltoetsen voor dialoogvensters

 • Ctrl+Tab > Naar het volgende tabblad gaan
 • Ctrl+Shift+Tab > Naar het vorige tabblad gaan
 • Tab > Naar de volgende optie gaan
 • Shift+Tab > Naar de vorige optie gaan
 • Alt+onderstreepte letter > De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat
 • Enter > In plaats van met de muis te klikken kunt u op deze toets drukken om de meeste geselecteerde opdrachten uit te voeren
 • Spatiebalk > Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is
 • Pijltoetsen > Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat
 • F1 > Help-informatie weergeven
 • F4 > De items in de actieve lijst weergeven
 • Backspace > De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.

 Sneltoetsen met Windows-logotoets

 • Windows -logotoets > Het menu Start openen of sluiten
 • Windows-logotoets +Pause > Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven
 • Windows-logotoets +D > Het bureaublad weergeven
 • Windows-logotoets +M > Alle vensters minimaliseren
 • Windows-logotoets +Shift+M > Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters herstellen en de vensters op het bureaublad weergeven
 • Windows-logotoets +E > Computer openen
 • Windows-logotoets +F > Een bestand of map zoeken
 • Ctrl+Windows-logotoets +F > Computers zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)
 • Windows-logotoets +L > De computer vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen
 • Windows-logotoets +R > Het dialoogvenster Uitvoeren openen
 • Windows-logotoets +T > Bladeren door de programma's op de taakbalk
 • Windows logotoets +getal > Het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als het programma al wordt uitgevoerd, schakelt u naar dat programma over.
 • Shift+Windows-logotoets+getal > Een nieuw exemplaar van het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
 • Ctrl+Windows-logotoets +getal > Overschakelen naar het laatste actieve venster van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
 • Alt+Windows-logotoets +getal > De Jump List openen van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
 • Windows-logotoets +Tab > Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
 • Ctrl+Windows-logotoets +Tab > Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
 • Ctrl+Windows-logotoets +B > Overschakelen naar het programma dat een bericht heeft weergegeven in het systeemvak
 • Windows-logotoets +Spatiebalk > Voorbeeld van het bureaublad weergeven
 • Windows-logotoets +Pijl-omhoog > Het venster maximaliseren
 • Windows-logotoets +Pijl-links > Het venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm
 • Windows-logotoets +Pijl-rechts > Het venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm
 • Windows-logotoets +Pijl-omlaag > Het venster minimaliseren
 • Windows-logotoets +Home > Alles behalve het actieve venster minimaliseren
 • Windows-logotoets +Shift+Pijl-omhoog > Het venster uitrekken tot de boven- en de onderkant van het scherm
 • Windows-logotoets +Shift+Pijl-links of Pijl-rechts > Een venster van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere
 • Windows-logotoets +P > Een presentatieweergavemodus kiezen
 • Windows-logotoets +G > Door gadgets bladeren
 • Windows-logotoets +U > Toegankelijkheidscentrum openen
 • Windows-logotoets +X > Windows Mobiliteitscentrum openen

Sneltoetsen voor Windows Verkenner

 • Ctrl+N > Een nieuw venster openen
 • Ctrl+W > Het huidige venster sluiten
 • Ctrl+Shift+N > Een nieuwe map maken
 • End > De onderkant van het actieve venster weergeven
 • Home > De bovenkant van het actieve venster weergeven
 • F11 > Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren
 • Ctrl+Punt (.) > Een afbeelding rechtsom draaien
 • Ctrl+Komma (,) > Een afbeelding linksom draaien
 • Num Lock+Sterretje (*) op numeriek toetsenblok > Alle submappen van de geselecteerde map weergeven
 • Num Lock+Plusteken (+) op numeriek toetsenblok > De inhoud van de geselecteerde map weergeven
 • Num Lock+Minteken (+) op numeriek toetsenblok > De geselecteerde map samenvouwen
 • Pijl-links > De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de bovenliggende map selecteren
 • Alt+Enter > Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen
 • Alt+P > Het voorbeeldvenster weergeven
 • Alt+Pijl-links > De vorige map weergeven
 • Backspace > De vorige map weergeven
 • Pijl-rechts > De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren
 • Alt+Pijl-rechts> De volgende map weergeven
 • Alt+Pijl-omhoog > De bovenliggende map weergeven
 • Ctrl+Shift+E > Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven
 • Ctrl+Muiswiel> De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen
 • Alt+D > De adresbalk selecteren
 • Ctrl+E > Het vak Zoeken selecteren
 • Ctrl+F > Het vak Zoeken selecteren

Sneltoetsen voor de taakbalk

 • Shift+Klik op een taakbalkknop > Een programma openen of snel nog een exemplaar van een programma openen
 • Shift+Klik op een taakbalkknop > Een programma openen als beheerder
 • Shift+Klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop > Het menuvenster voor het programma weergeven
 • Shift+Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop > Het menuvenster voor de groep weergeven
 • Ctrl+Klik op een gegroepeerde taakbalkknop > Door de vensters van een groep bladeren

Sneltoetsen voor Vergrootglas

 • Windows-logotoets + Plusteken (+) of Minteken (-) > In- of uitzoomen
 • Ctrl+Alt+Spatiebalk > Een voorbeeld van het bureaublad weergeven in de modus Volledig scherm
 • Ctrl+Alt+F > Overschakelen naar de modus Volledig scherm
 • Ctrl+Alt+L > Overschakelen maar de lensmodus
 • Ctrl+Alt+D > Overschakelen naar de vergrendelde modus
 • Ctrl+Alt+I > Negatiefbeeld
 • Ctrl+Alt+Pijltoetsen > Schuiven in de richting van de pijlen
 • Ctrl+Alt+R > Het formaat van de lens wijzigen
 • Windows-logotoets +Esc > Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

 • Alt+Page Up > Van links naar rechts tussen programma's verplaatsen
 • Alt+Page Down > Van rechts naar links tussen programma's verplaatsen
 • Alt+Insert > De programma's doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart
 • Alt+Home > Het menu Start weergeven
 • Ctrl+Alt+Break > Schakelen tussen een venster en volledig scherm
 • Ctrl+Alt+End > Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven
 • Alt+Delete > Het systeemmenu weergeven
 • Ctrl+Alt+Minteken (-) op het numerieke toetsenblok > Een momentopname van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Alt+PrtScn op een lokale computer)
 • Ctrl+Alt+Plusteken (+) op het numerieke toetsenblok > Een momentopname van het gehele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op PrtScn op een lokale computer)
 • Ctrl+Alt+Pijl-rechts > Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.
 • Ctrl+Alt+Pijl-links > Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (zoals een knop of een tekstvak). Dit is nuttig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host)programma.

Sneltoetsen voor Paint

 • Ctrl+N > Een nieuwe afbeelding maken
 • Ctrl+O > Een bestaande afbeelding openen
 • Ctrl+S > Wijzigingen in een afbeelding opslaan
 • F12 > De afbeelding als een nieuw bestand opslaan
 • Ctrl+P > Een afbeelding afdrukken
 • Alt+F4 > Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten
 • Ctrl+Z > Een wijziging ongedaan maken
 • Ctrl+Y > Een wijziging opnieuw aanbrengen
 • Ctrl+A > De hele afbeelding selecteren
 • Ctrl+X > Een selectie knippen
 • Ctrl+C > Een selectie naar het Klembord kopiëren
 • Ctrl+V > Een selectie vanaf het Klembord plakken
 • Pijl-rechts > De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen
 • Pijl-links > De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen
 • Pijl-omlaag > De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen
 • Pijl-omhoog > De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen
 • Esc > Een selectie annuleren
 • Delete > Een selectie verwijderen
 • Ctrl+B > Geselecteerde tekst vet opmaken
 • Ctrl+Plusteken > De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel vergroten
 • Ctrl+Minteken > De breedte van een kwast, lijn of vorm met één pixel verkleinen
 • Ctrl+I > De geselecteerde tekst cursief opmaken
 • Ctrl+U > De geselecteerde tekst onderstrepen
 • Ctrl+E > Het dialoogvenster Eigenschappen openen
 • Ctrl+W > Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen
 • Ctrl+Page Up > Inzoomen
 • Ctrl+Page Down > Uitzoomen
 • F11 > Een afbeelding op het volledige scherm weergeven
 • Ctrl+R > De liniaal weergeven of verbergen
 • Ctrl+G > Rasterlijnen weergeven of verbergen
 • F10 of Alt > Sneltoetsen weergeven
 • Shift+F10 > Het huidige snelmenu weergeven
 • F1 > Help-informatie van Paint openen

Sneltoetsen voor WordPad

 • Ctrl+N > Een nieuw document maken
 • Ctrl+O > Een bestaand document openen
 • Ctrl+S > Wijzigingen in een document opslaan
 • F12 > Het document als een nieuw bestand opslaan
 • Ctrl+P > Een document afdrukken
 • Alt+F4 > WordPad sluiten
 • Ctrl+Z > Een wijziging ongedaan maken
 • Ctrl+Y > Een wijziging opnieuw aanbrengen
 • Ctrl+A > Het hele document selecteren
 • Ctrl+X > Een selectie knippen
 • Ctrl+C > Een selectie naar het Klembord kopiëren
 • Ctrl+V > Een selectie vanaf het Klembord plakken
 • Ctrl+B > Geselecteerde tekst vet opmaken
 • Ctrl+I > De geselecteerde tekst cursief opmaken
 • Ctrl+U > De geselecteerde tekst onderstrepen
 • Ctrl+= > De geselecteerde tekst subscript maken
 • Ctrl+Shift+= > De geselecteerde tekst superscript maken
 • Ctrl+L > Tekst links uitlijnen
 • Ctrl+E > Tekst centreren
 • Ctrl+R > Tekst rechts uitlijnen
 • Ctrl+J > Tekst uitlijnen
 • Ctrl+1 > Enkele regelafstand instellen
 • Ctrl+2 > Dubbele regelafstand instellen
 • Ctrl+5 > Regelafstand instellen op 1,5
 • Ctrl+Shift+> > De tekengrootte vergroten
 • Ctrl+Shift+< > De tekengrootte verkleinen
 • Ctrl+Shift+A > Alle tekens wijzigen in hoofdletters
 • Ctrl+Shift+L > Het opsommingsteken wijzigen
 • Ctrl+D > Een tekening van Microsoft Paint invoegen
 • Ctrl+F > Tekst in een document zoeken
 • F3 > Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken
 • Ctrl+H > Tekst in een document vervangen
 • Ctrl+Pijl-links > De cursor één woord naar links verplaatsen
 • Ctrl+Pijl-rechts > De cursor één woord naar rechts verplaatsen
 • Ctrl+Pijl-omhoog > De cursor naar de regel erboven verplaatsen
 • Ctrl+pijl-omlaag > De cursor naar de regel eronder verplaatsen
 • Ctrl+Home > Naar het begin van het document gaan
 • Ctrl+End > Naar het einde van het document gaan
 • Ctrl+Page Up > Eén pagina naar boven gaan
 • Ctrl+Page Down > Eén pagina naar beneden gaan
 • Ctrl+Delete > Het volgende woord verwijderen
 • F10 > Sneltoetsen weergeven
 • Shift+F10 > Het huidige snelmenu weergeven
 • F1 > Help-informatie van WordPad openen

Sneltoetsen voor Rekenmachine

 • Alt+1 > Naar de standaardmodus schakelen
 • Alt+2 > De wetenschappelijke modus inschakelen
 • Alt+3 > De programmeermodus inschakelen
 • Alt+4 > De statistische modus inschakelen
 • Ctrl+E > Datumberekeningen openen
 • Ctrl+H > De rekengeschiedenis in- of uitschakelen
 • Ctrl+U > Eenheidsomrekening openen
 • Alt+C > Datumberekeningen en werkbladen berekenen of oplossen
 • F1 > Help-informatie van Rekenmachine openen
 • Ctrl+Q > Op de knop M- drukken
 • Ctrl+P > Op de knop M+ drukken
 • Ctrl+M > Op de knop MS drukken
 • Ctrl+R > Op de knop MR drukken
 • Ctrl+L > Op de knop MC drukken
 • % > Op de knop % drukken
 • F9 > Op de knop +/– drukken
 • / > Op de knop / drukken
 • * > Op de knop * drukken
 • + > Op de knop + drukken
 • - > Op de knop – drukken
 • R > Op de knop 1/× drukken
 • @ > Op de kwadraatknop drukken
 • 0-9 > Op de cijferknoppen drukken (0-9)
 • = > Op de knop = drukken
 • . > Op de knop . (decimaalteken) drukken
 • Backspace > Op de knop Backspace drukken
 • Esc > Op de knop C drukken
 • Del > Op de knop CE drukken
 • Ctrl+Shift+D > De rekengeschiedenis wissen
 • F2 > De rekengeschiedenis bewerken
 • Pijl-omhoog > Omhoog gaan in de rekengeschiedenis
 • Pijl-omlaag > Omlaag gaan in de rekengeschiedenis
 • Esc > Het bewerken van de rekengeschiedenis annuleren
 • Insert > De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen
 • F3 > Graden selecteren in de wetenschappelijke modus
 • F4 > Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus
 • F5 > Gradiënten selecteren in de wetenschappelijke modus
 • I > Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus
 • D > Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+S > Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+O > Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+T > Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus
 • ( > Op de knop ( drukken in de wetenschappelijke modus
 • ) > Op de knop ) drukken in de wetenschappelijke modus
 • N > Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus
 • ; > Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus
 • S > Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus
 • O > Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus
 • T > Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus
 • M > Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus
 • P > Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus
 • V > Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus
 • X > Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus
 • Q > Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus
 • Y > Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus
 • # > Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus
 • L > Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus
 • ! > Op de knop n! drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+Y > Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+B > Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus
 • Ctrl+G > Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus
 • F5 > Hex selecteren in de programmeermodus
 • F6 > Dec selecteren in de programmeermodus
 • F7 > Oct selecteren in de programmeermodus
 • F8 > Bin selecteren in de programmeermodus
 • F12 > Qword selecteren in de programmeermodus
 • F2 > Dword selecteren in de programmeermodus
 • F3 > Word selecteren in de programmeermodus
 • F4 > Byte selecteren in de programmeermodus
 • K > Op de knop RoR drukken in de programmeermodus
 • J > Op de knop RoL drukken in de programmeermodus
 • < > Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus
 • > Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus
 • % > Op de knop Mod drukken in de programmeermodus
 • ( > Op de knop ( drukken in de programmeermodus
 • ) > Op de knop ) drukken in de programmeermodus
 • | > Op de knop Or drukken in de programmeermodus
 • ^ > Op de knop Xor drukken in de programmeermodus
 • ~ > Op de knop Not drukken in de programmeermodus
 • & > Op de knop And drukken in de programmeermodus
 • A-F > Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus
 • Spatiebalk > De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus
 • A > Op de knop Gem drukken in de statistische modus
 • Ctrl+A > Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus
 • S > Op de knop Som drukken in de statistische modus
 • Ctrl+S > Op de knop Som kw drukken in de statistische modus
 • T > Op de knop S.D. drukken in de statistische modus
 • Ctrl+T > Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus
 • D > Op de knop CAD drukken in de statistische modus

Sneltoetsen voor Windows Journal

 • Ctrl+N > Een nieuwe notitie starten
 • Ctrl+O > Een recent gebruikte notitie openen
 • Ctrl+S > Wijzigingen in een notitie opslaan
 • Ctrl+Shift+V > Een notitie naar een specifieke map verplaatsen
 • Ctrl+P > Een notitie afdrukken
 • Alt+F4 > Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten
 • Ctrl+Z > Een wijziging ongedaan maken
 • Ctrl+Y > Een wijziging opnieuw aanbrengen
 • Ctrl+A > Alle items op een pagina selecteren
 • Ctrl+X > Een selectie knippen
 • Ctrl+C > Een selectie naar het Klembord kopiëren
 • Ctrl+V > Een selectie vanaf het Klembord plakken
 • Esc > Een selectie annuleren
 • Delete > Een selectie verwijderen
 • Ctrl+F > Een basiszoekopdracht starten
 • Ctrl+G > Naar een pagina gaan
 • F4 > Zoekresultaten vernieuwen
 • F5 > De notitielijst vernieuwen
 • F6 > Schakelen tussen een notitielijst en een notitie
 • Ctrl+Shift+C > Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst
 • F11 > Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven
 • F1 > Help-informatie van Journal openen

Sneltoetsen voor Windows Help-viewer (Help en Ondersteuning)

 • Alt+C > De inhoudsopgave weergeven
 • Alt+N > Het menu Verbindingsinstellingen weergeven
 • F10 > Het menu Opties weergeven
 • Alt+Pijl-links > Naar het vorige weergegeven onderwerp teruggaan
 • Alt+Pijl-rechts > Naar het volgende (eerder weergegeven) onderwerp gaan
 • Alt+A > De pagina voor klantondersteuning weergeven
 • Alt+Home > De startpagina van Help en ondersteuning weergeven
 • Home > Naar het begin van een onderwerp gaan
 • End > Naar het einde van een onderwerp gaan
 • Ctrl+F > Zoeken in het huidige onderwerp
 • Ctrl+P > Een onderwerp afdrukken
 • F3 > De cursor naar het zoekvak verplaatsen

Oh ja! Als u denk dat we echt zo onnozel waren om ze allemaal neer te pennen hebt u het goed mis! Deze lijst vindt u ook terug in de Help & Ondersteuning van Windows 7 (dat was de tip). Alleen is die lijst niet zo makkelijk uit te printen of te kopiëren.

Recente Reacties

 • Peter B. zei Meer
  Jammer maar begrijpelijk, dikke merci voor alles Love

 • Blauwmutske zei Meer
  20 jaar geleden. dat waren nog eens spannende tijden!!! Super dat jullie zolang een helpende hand...
 • Theo zei Meer
  Ik wilde al die andere mappen er niet bij hebben. Deze is heel waardevol en er is geen andere manier...
 • Theo zei Meer
  JW Schreef:
  Sleep hem naar ''snelle toegang'', en zet ''alle mappen weergeven'' weer uit, en het is weer zoals...