TaskbarMet Windows is het mogelijk de positie van de taakbalk te wijzigen. Zo kan u de taakbalk bovenaan of rechts van het scherm plaatsen.

De Taakbalk in staat nog steeds netjes onderaan het scherm. Maar daar hoeft u helemaal niet tevreden mee zijn.

Hoe de positie van de taakbalk wijzigen met Windows (7-8):

  • Wenst u de positie van de Taakbalk te wijzigen, klikt u met rechts ergens op een lege plaats in de Taakbalk en kies voor Eigenschappen.

Positie Taakbalk1

  • In het dialoogvenster dat opent, kan u naast: Locatie van de Taakbalk op het scherm, de gewenste positie selecteren.

Positie Taakbalk2

  • Bevestig met een klik op OK en klaar!