Regedit IconDoor het toepassen van onderstaande tip kan u ervoor zorgen dat Windows sneller afsluit. Enkele ingrepen in het register zijn echter noodzakelijk. Lees er alles over in deze tip.

Bij het afsluiten van de computer zal Windows controle doen op de nog actieve taken. Indien er nog taken actief zijn, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de taak kan beëindigen. De registersleutel die verantwoordelijk is voor de tijd dat verstrijkt vooraleer het dialoogvenster verschijnt waarbij u op de knop Taak beëindigen kan klikken, is WaitToKillAppTimeout. De waarde die ingevuld is bij WaitToKillTimeout staat in milliseconden en is bij standaardinstellingen ingesteld op 5000 (5sec).

Hoe kan u Windows sneller laten afsluiten?

 • Open het register. Druk op de Windowslogo toets + R.
 • Typ regedit als opdracht en druk op Enter of klik op OK. Via het menu Start kan natuurlijk ook, zie schermafdruk.

Regedit Openen W10

 • In het register navigeert u naar: HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop
 • In het rechter gedeelte ziet u de sleutel WaitToKillAppTimeout staan.
 • Dubbelklik op WaitToKillAppTimeout en wijzig de waarde naar 1000 voor 1 seconde, 2000 voor 2 seconden, 3000 voor 3 seconden etc.

Sneller Afsluiten1

 • Bevestig met OK.

Indien u nergens WaitToKillAppTimeout ziet staan, maakt u deze waarde aan.

 • Rechts klikken op een lege plaats (rechter gedeelte) > Nieuw > DWORD (32-bits waarde) > Geef de naam: WaitToKillAppTimeout.

Met het eerste deel bent u klaar. U kan de computer al iets sneller afsluiten omdat u niet meer zolang moet wachten vooraleer u op Taak beëindigen kan klikken, maar u begrijpt dat de tijdswinst beperkt blijft. Nu moet u weten dat de sleutel WaitToKillAppTimeout samen hangt met die andere sleutel in het register, namelijk AutoEndTask.

AutoEndTask is een register sleutel die ervoor zorgt dat 'hangende processen' automatisch worden afgesloten zodra u beslist de computer uit te schakelen.

Bij standaardinstellingen zal AutoEndTasks wachten tot u op Taak beëindigen klikt, zoals besproken in deel 1 van deze tip. Door de waardegegevens te wijzigen naar 1 zal dit automatisch gebeuren.

 • Navigeer in het register naar: HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop
 • In het rechter gedeelte ziet u dan de waarde AutoEndTasks staan.
 • Dubbelklik er op en wijzig de waardegegevens van 0 naar 1.

Sneller Afsluiten2

Ziet u de waarde AutoEndTasks niet staan in het rechter gedeelte maakt u deze aan.

 • Klik met rechts ergens op lege plaats in het rechter gedeelte en kies voor Nieuw > DWORD (32bits-waarde). Geef deze waarde de naam AutoEndTasks.

Sluit het register af via: Bestand > Afsluiten en herstart de computer.

Succes!